majáles

gama | 30.04.2019

Ako sme sa uzniesli na VZ dňa 18.05.2019 po turnaji v Piešťanoch by sa mal v prípade záujmu od 18:00 h konať majáles v Industry kafe na Coburgovej. Cena je stanovená na 15,-€/os. tj 30,-€/pár. V cene je prenájom priestorov, občerstvenie v podobe studeného bufetu, hudobná produkcia. Z predbežného zisťovania mi vyšiel nasledovný záujem :

1. Gabo Majerník + manželka
2. Juraj Henisch + manželka
3. Tomáš Horváth + manželka
4. Dušan Hutár + partnerka
5. Martin Susko + partnerka
6. Marek Šebek + partnerka
7. Janko Král + manželka
8. Milanko Kozák + partnerka
9. Jaro Halász + manželka

O hudobnú produkciu sa postará Patrik Mečír.
Ostatných ďalších záujemcov poprosím aby sa hlásili v diskusnom fóre Športnedele na WHATSAPP.

Pridať nový príspevok