2% zo zaplatenej dane pre Budúcnosť deťom

28.01.2015 10:15

vyhlasenie_2perc_2014-Buducnost detom.rtf (285108)

Je mnoho cieľových skupín, ktoré potrebujú pomoc. Nech pomôžete ktorejkoľvek, je to veľký čin. My pomáhame predčasne narodeným deťom. Kto chce pomôcť práve tejto cieľovej skupine, zvolí si BUDÚCNOSŤ DEŤOM.  Športnedeľa si zvolila Budúcnosť deťom

Potvrdenie_o_zaplateni_dane_z_prijmov-2014.doc (46080)