4.reprezentačný ples

10.01.2015 11:17

7. februára sa uskutoční 4. reprezentačný ples Sport Nedela a Neinvestičný fond Budúcnosť deťom. Ples sa uskutoční už tradične v priestoroch hotela Inka.

Start je naplánovaný na 18 . 30 hod. Vstupné na osobu je 29 € ( 2 krat večera, nealko, víno, káva, slane občerstvenie )

O dobrú zábavu sa bude starať  DJ Trnec. Víťažok z plesu bude venovaný na dobročinné účely.

Kto má záujem , kontakt : Tomáš Horváth 0918 679 079

a ......... možno príde i kúzelník