Hodový zápas v piatok

23.07.2021 13:03

Velmi radi sme prijali pozvanie na hodový zápas do Lošonca. Drvič Lošonec nás vyzve v piatok 23. 7. 2021 o 18 : 00 hod.