Štatistika 2020

27. zápas : Bieli - Žltí   6:13

J. Henisch 1+1, D. Hutár 0+0, L. Dlesk 0+1, P. Belica 3+1, J. Bohunický 2+1, T. Horváth 0+1/ G. Majerník 6+1, M. Šebek 2+1, D. Miškále 0+4, L. Kollár 1+3, J. Púchly 4+3

 

26. zápas : Bieli - Žltí   7:10

J. Henisch 2+2, J. Púchly 2+2, D. Hutár 1+1, L. Dlesk 2+0, P. Hudák 0+0/ J. Kral  0+2, G. Majerník 6+1, M. Šebek 1+1, D. Miškále 1+5, L. Polakovič 1+0, J. Juroleg 1+1

 

25. zápas : Bieli - Žltí   11:9

J. Bohunický 2 + 0, T. Horváth 2 +3, J. Púchly 2+2, P. Belica 3 + 0, D. Hutár 2+ 2 - J. Kral  2+2, J. Klembara 0 +3, G. Majerník 4 + 0, M. Šebek 2 + 2, D. Miškále 1 +2
 

 

24. zápas : Bieli - Žltí   12:14

J. Henisch 2+2, P. Belica 2+2, L. Kollár 4+4, J. Bohunický 2+3, D. Hutár 2+0, L. Dlesk 0+1 / G. Majerník 2+0, J. Klembara 1+3, J. Král 4+5, M. Sebek 0+1, D. Miškále 4+4, M. Smičko 3+1

 

23. zápas : Bieli - Žltí   10:17

J. Henisch 3+1, T. Horváth 3+2, J. Henisch ml. 0+2, P. Hudák 1+3, D. Hutár 3+1/ J. Púchly 4+4, L. Dlesk 5+1, J. Král 1+4, D. Miškále 2+2, M. Sebek 4+3

 

22. zápas : Bieli - Žltí   5:13

J. Henisch 0+2, J. Janíček 1+0, T. Horváth 2+1, P. Belica 2+2, L. Kollár 0+0 / G. Majerník 5+1, J. Klembara 2+2, J. Král 1+2, G. Susko 1+4, M. Sebek 4+3

 

21. zápas : Bieli - Žltí   6:12

J. Henisch 2+0, P. Hudák 2+1, D. Hutár 1+1, J. Janíček 0+2, L. Dlesk 1+2 / G. Majerník 5+0, D. Miškále 4+3, L. Polakovič 0+3, J. Klembara 1+2, J. Král 2+1

 

20. zápas : Bieli - Žltí   12:12

J. Henisch 3+2, J. Púchly 3+3, M. Smičko 2+2, D. Hutár 4+0, J. Gombala 0+2 / G. Majerník 5+0, M. Sebek 1+3, J. Janíček 0+4, D. Miškále 3+2, L. Polakovič 3+0

 

19. zápas : Bieli - Žltí   15:6

J. Henisch 4+3, J. Púchly 6+3, M. Smičko 1+0, D. Hutár 2+3, J. Gombala 2+3, M. Staško 0+0 / G. Majerník 3+1, J. Král 1+1, M. Sebek 0+0, M. Kozák 0+2, J. Janíček 1+1, T. Staško 1+1

 

18. zápas : Bieli - Žltí   5:7

J. Henisch 0+2, P. Hudák 0+1, L. Dlesk 1+0, M. Sebek 2+1, D. Hutár 0+1, J. Bohunický 2+0 /D. Miškále 1+3, G. Majerník 0+0, J. Král 3+1, A. Kramár 0+1, M. Kozák 2+0, J. Klembara 1+2

 

17. zápas : Bieli - Žltí   6:8

J. Henisch1+1, P. Hudák 2+0, T. Horváth 0+3, J Halász 0+1, D. Hutár 1+0, J. Bohunický 2+1 /D. Miškále 2+2, G. Majerník 3+1, M. Sebek 0+2, J. Král 0+1, L. Polakovič 3+1

 

16. zápas : Bieli - Žltí   17:9

J. Henisch 6+2, P. Hudák 3+2, T. Horváth 5+5, J. Janíček 1+5, D. Hutár 2+2 /D. Miškále 4+2, M. Kozák 2+2, G. Majerník 2+1, M. Sebek 0+1, J. Král 0+3

 

15. zápas : Bieli - Žltí   12:7

J. Henisch 3+2, J. Halász 0+1, P. Hudák 1+1, T. Horváth 5+4, J. Bohunický 2+2, L. Dlesk 1+2/D. Miškále 1+1, M. Kozák 0+2, J. Klembara 1+2, G. Majerník 2+1, M. Sebek 3+0

 

14. zápas : Bieli - Žltí   12:11

J. Henisch 1+3, J. Halász 4+0, P. Hudák 1+1, T. Horváth 2+1, L. Kollár 3+2, M. Smičko 1+1/D. Miškále 4+3, M. Kozák 1+3, Poldo 4+1, J. Král 2+3. J. Janíček 0+1

 

13. zápas : Bieli - Žltí   5:12

J. Henisch 0+1, J. Halász 0+1, P. Hudák 1+1, J. Bohunický 2+1, D. Hutár 1+0, T. Horváth 1+1/D. Miškále 2+1, M. Kozák 2+2, M. Sebek 2+1, J. Klembara 2+3, P. Belica 3+2

 

12. zápas : Bieli - Žltí   8:7

J. Henisch 1+0, L. Dlesk 0+2, J. Halász 2+3, M. Smičko 1+1, J. Jurolek 3+0 , P. Hudák 2+3/D. Miškále 4+1, L. Kollár 0+1, J. Král 0+1, M. Kozák 2+2, M. Sebek 1+0

 

11. zápas : Bieli - Žltí  8:10

E. Duckteil 3+0, J. Púchly 2+4, L. Dlesk 2+0, J. Halász 0+1, P. Hudák 0+1/D. Miškále 3+2, L. Kollár 2+3, J. Král 0+0, M. Kozák 1+1, J. Klembara 4+4

 

10. zápas : Bieli - Žltí  12:8

L. Kollár 2+4, J. Jurolek 2+0, P. Hudák 2+3, D. Miškále 5+1, L. Dlesk 1+1/M. Šebek 1 +1, J. Král 2+2, M. Kozák 1+0, J. Klembara 3+1, A. Kramár 1+3
 
 

9. zápas : Bieli - Žltí  17:10

J. Bohunický 5+1, T. Horváth 3+6, M. Kukučka 5+3, D. Hutár 2+1, J. Púchly 2+6/ M. Šebek 1+1, Poldo 1+1, J. Král 3+3, D. Miškale 3+0, M. Kozák 2+2

 

8. zápas: Bieli - Žltí   9:9

P. Hudák 1+2, L. Dlesk 4+0, J. Jurolek 2+2, T. Horváth 0+2, J. Henisch 2+2/  M. Kozák 2+2, M. Šmičko 2+1, J. Klembara 3+2, J. Král 1+2, D. Miškále 1+1

 

7. zápas: Bieli - Žltí   9:11

P. Hudák 1+1, J.Halász 1+1, J. Bohunický 0+0, D. Hutár 3+1, J. Henisch 3+1, J. Gombala 0+1, L. Polakovič 1+3/  M. Kozák 1+0, M. Šebek 1+0, J. Klembara 5+1, J. Král 2+1, D. Miškále 1+4, A. Kramár 1+3

 

6. zápas: Bieli - Žltí   6:10

P. Hudák 2+1, J.Halász 1+0, J. Bohunický 1+2, D. Hutár 2+1, J. Henisch 1+2/  M. Kozák 0+2, M. Šebek 2+1, J. Klembara 2+2, J. Král 3+1, L. Polakovič 1+1, D. Miškále 2+2

 

5. zápas: Bieli - Žltí   9:3

P. Hudák 0+1, J.Halász 1+1, T. Horváth 5+1, D. Hutár 1+0, J. Henisch 2+4, J. Janíček 1+1/  M. Kozák 1+0, M. Šebek 0+1, J. Klembara 1+1, J. Král 0+0, L. Polakovič 0+1

 

4. zápas: Bieli - Žltí   7:12

P. Hudák 1+0, J.Halász 0+0, T. Horváth 0+1, D. Hutár 2+2, J. Henisch 3+3, J. Bohunický 1+1/J. Janíček 0+3,  M. Kozák 1+3, M. Šebek 4+1, J. Klembara 3+2, J. Král 4+1

 

3. zápas: Bieli - Žltí   6:15

P. Hudák 1+1, J. Halász 2+1, T. Horváth 2+0, D. Hutár 1+0, J. Janíček 0+1/M. Kozák 4+0, M. Šebek 2+0, D. Miškále 3+2, J. Klembara 5+5, L. Polakovič ( Poldo ) 1+4, J. Král 0+0

 

2. zápas: Bieli - Žltí   14:10

D. Hutár 4+2, J. Púchly 2+4, J. Bohunický 5+2, P. Hudák 2+4, T. Horváth 1+2 /J. Král 2+3, M. Kozák  0+0, J. Klembara 2+1, M. Dohňanský (Doga) 4+2, L. Polakovič ( Poldo) 2+1

 

1. zápas: Bieli - Žltí   9:12

T. Horváth 3+0, P. Hudák 0+4, D. Hutár 1+1, J. Gombala 1+4, L. Dlesk 4+0/J. Bohunický 4+2, M. Kozák 3+0, J. Král 2+4, D. Miškále 1+3, P. Velšic 2+2