Štatistika 2017

32. zápas

Bieli - Žltí 7 : 9

góly : Gabo Majerník 3 g. + 1 as., Janči Gombala 1 g. + 1 as., Martin Susko 3 g., Peto Slamka 2 as.., Peter Hutár 2 as., - Juraj Henisch 1 g. + 3 as., Dušan Hutár 3 g., Juraj Klembara 1 as., Jano Kral 4 g, Doga 1 g. + 4 as.

31. zápas

Bieli - Žltí 4 : 9

góly : Martin Susko 2 g., Gabo Majerník 2 g., Tomas Horvath 2 as., Peto Slamka 1 as., Janči Gombala 1 as., Peter Belica 0 - Juro Henisch 3 g. + 2 as., Peter hutár 2 g. + 4 aS., Jano Kral 3 g. + 3 as., Juro Klembara . - g., dušan Hutar 0

30. zápas

Bieli - Žltí 9 : 7

Peter Belica 4 g + 3 as., Martin Susko 3 g. + + 1 as., Tomáš Horváth 2 as., Peter Hutár 2 g- Juraj Henisch 3 g. + 1 as., Dušan Hutár 1 g. + 1 as., Juro Klembara 2 g.+ 3 as., Jano Kral 1 g. + 2 as.

29.zápas

Bieli - Žltí 8 : 18


Jano K 6+5, Juraj Klembara 4+1, Duško 5+3, Slnko 1+3, Juraj 2+3, Peter Slamka 2+3, Belica 4+1, Gabo 2+1, Suso 0+3

28. zápas

Bieli - Žltí 7 : 6

Martin Susko 1 g, Peter Belica 2 g. + 2 as., Gabo Majerník 3 g. + 1 as., Peto Slamka 1 as., Tomáš Horváth 1 g. + 3 as., - Juro Klembara 2 g., Peter Hutár 1 g. + 2 as., Duško Hutár 2 as., Jano Kral 2 g. + 2 as., Janči Gombala 1 g

27. zápas

Bieli - Žltí 9 : 19

góly : Gabo majernik 4 g. + 1 as., janči gombala 3 g. + 1 as., Peter belica 2 g. + 2 as., Tomáš horváth 5 as., - martin Susko 2 g. + 2 as., Jano Kral 2 g. + 4 as., Juraj Klembara 7 g. + 4 as., Juraj Henisch 8 g. + 7 as

26. zápas

Bieli - žltí 11 :6

Martin Susko 3 g. + 1 as. Peter belica 2 g. + 4 as., Peter Hutár 2 g. + 2 as, Gabo Majerník 4g + 2 as., Janči Gombala 1 as- Dušan Hutár  g., Jano Kral 1 g. + 2 as., Tomas Horvath 1 g. + 2 as., Juro Klembara 1 g., Juro Henisch 2 as

25. zápas

Bieli - Žltí 12 : 9

góly : Janči Gombala 2 g. +2 as., Peter Hutár 2 g. + 2 as., Peter Belica 2 g. + 3 as., Martin Susko 2 g., Gabo Majerník 4 g. + 2 as., - Juraj Henisch 2 g. + 4 as., Dušan Hutár 1 g. + 1 as., Juarj Klembara 3 g-. Jano Kral 3 g. + 2 as., Tomas Horvath 1   as

24.zápas

Bieli - Žltí 8 : 6

góly : Peter Hutár 3g + 2 as., Martin Susko 2g. + 1 as., Peter Belica 1 g. + 2 as., Tomáš Horváth 2 g. + 1 as., Marcel 1 as., - Juro Klembara 2 g., Juro Henisch 1 as., Dušan Hutár 2 g. + as., Jano Kral 2 g. + 4 as

23. zápas

 Bieli - Žltí  9 : 8 

 

góly : Tomáš Horváth 2 g. + 1 as., janči Gombala 1 g. + 1 as., Peter Hutár 3 g. + 2 as., Martin Susko 2 g. + 1 as., Gabo MAjerník 2 g. + 1 as., Peter Belica 3 as., - Dušan Hutár 1 g., Juraj Henisch 4 g., Juraj Klembara 1 g. + 1 as., Rado Staňka 1 g. + 3 as., jano Kral 3 as.

 

22. zápas

Bieli - Žltí 9 : 14

Tomáš Horváth 3 g. + 1 as., Peter Slnko Hutár 3 g. + 2 as. Peter Belica 2 g. + 1 as., GAbo Majerník 1 g. + 5 as., - Duško Hutár 6 g. + 3 as., Janči Gombala 4 g. + 5 as., Martin Krajčovič 1 as., Juraj Henisch 4 g. + 3 as. , Juraj klembara 0 + 0

21. zápas

Bieli- Žltí  8 : 14

góly : Martin Susko 2 g. + 4 as., Peter Slnko Hutár 3 g., Gabo Majerník 3 g., Lubos 3 as., - Dušan 5 g. + 2 as., Jano Kral 4 g. + 4 as., Juraj henisch 3 g. + 7 as., Dodo Lukačovič 2 g. + 1 as.

20 .zápas

 Bieli- Žltí   7 :  11

góly : Juraj Henisch 2 g + 5 as., Jano Kral 2 g. + 4 as., Duško Hutár 1 g., NArtin Dohňanský 6 g. + 2 as. - GAbo Majerník 4 g.+ 2 as., Suso 1 g. + 3 as., Peter Hutár 2 g. + 1 as., MAros 0 + 0

19. zápas

Bieli - Žltí 8 : 3

góly : Martin Partel 2 g. + 1 as., GAbo Majerník 4 g. + 1 as., Peter Hutár 1 g. + 1 as., Janči Gombala  1g. + 1 as., Martin Susko 3 as., Tomáš Horváth 1 as., - Poldo 2 g., Juraj Henisch 1 g., Duško Hutár 2 as., Jano Kral 1 as.,

18. zápas

Bieli - Žltí 14 : 6

góly: Martin Partel 4 g., MArtin Susko 4 g. + 3 as., GAbo Majernik 5 g., Peto Slamka 1 g. + 2 as., Peter Hutár 6 as.- Juraj Henisch 2 g. + 1as., Dusko Hutar 3 g., Milosko Kozák 1 as., Jan Kral 1 g. + 1 as., Tomas Horvath 2 as.

17. zápas

Bieli - Žltí  10 : 3

góly : Janči Gombala 4 g., Peter Hutár 1 as., Jano Morong 4 g. +1 as., Tomáš Horváth 1 g. + 3 as., Martin Partel 1 g. + 4 as. - Dušan Hutár 2 g., Miloš Kozák 1 g., Juraj Henisch 1 as., Jano Kral 2 as.,

16. zápas

Bieli - Žltí 8 : 10

góly : Martin Partel 3 g + 2 as., GAbo MAjerník 3 g. + 2 as., Tomáš Horváth 3 as., JAnči Gombala 2 g. + 1 as., - Dušan Hutár 4 g. + 1 as., Miloš Kozák 3 g. + 2 as., Dodo Lukačovič  1 g + 1 as., Juraj Henisch 2 g. + 5 as.

15. zápas

Bieli - Žltí  9 : 10

góly : Peter Hutár 2 g. + 4 as. JAnči Gombala 2 g. + 1 as., Martin Partel 3 g. + 1 as., Tomáš Horváth 1 g. + 2 as., GAbo Majerník 1 g. + 1 as - Jank Kral 3 g. + 1 as., Duško Hutár 4 g. + 2 as., Juarja Henisch 6 as., Miloš Kozák 3 g.

14. zápas

Bieli - Žltí  17 : 11

góly : Martin Susko 6 g. + 2 as., Peto Slamka 3 g. + 7 as.,Peter Hutár 6 g. + 3 as., Janči Gombala 2 g. + 4 as., - Miloš Kozák 4 g. + 3 as., Jano Kral 2 g. + 3 as., Dušan Hutár 3 g. +4 as., Juraj henisch 2 g. + 1 as.

13.zápas

Bieli -Žltí   12 : 9

góly : Peto Slamka 4 g. + 1 as., Peter Hutár 3 g. + 2 as, Martin Susko 1 g. + 3 as., Tomas Horvath 2 g. + 3 as., Dušan Hutár 2 g. + 1 as.,  - Dušan Hutár 5 g., Jano Kral 2 g. + 2 as., Janči Gombala 1 g. + 4 as., Miloško Kozák 1 as., Dodo Lukačovič 2 as

12. zápas

Bieli - žltí 8 :5

góly : Tomas Horvath 1 g., Martin Susko 1 g. + 1 as., Gabo Majernik 2 g. + 2 as., Peto Slamka 1 g. + 3 as., Martin Partel 1 g. + 1 as., Peter Hutár 2 g.- -Dddo Likačovič 1 g., Juraj Henisch 2 g. + 1 as., Dušan Hutár 1 g. + 2 as., Jano Kral 1 g. + 1 as., Janči Gombala 1 as.,

11. zápas

Bieli - Žltí 8 : 8

góly : Peter Slnko Hutár 3 as., Gabo Majerník 5 g., Martin Susko 2 g. + 1 as., Martin Partel 1 g. + 2 as., Tomáš Horváth 2 as. - Juraj Henisch 1 g. + 2 as., Jano Kral 1 g. + 1 as., Duško Hutár 1 g. + 2 as., Janči Gombala 3g. + 1 as., Miloš Kozák 2 g. + 2 as.

10.zápas

Bieli - Žltí 5 : 8

góly : Juraj Henisch 1 g., Jano Kral 2 g. + 2 as., Janči Gombala 2 g + 3 as., Dušan Hutár 2 g. + 1 as., Miloš Kozák 1 g. + 1 as., - Peter Hutár 1 as., Martin Partel 3 as., Gabo Majerník3 g + 1 as., Martin Susko 1 g., Peto Slamka 1 g.

9. zápas

Bieli - Žltí  2 : 11

góly : Martin Partel 1 g., Martin Susko 1 g., Tomáš Horváth 1 as., Janči Gombala 1 as., - Peter hutár 3 g., Juraj Henisch 1 g. + 4 as., Duško hutár 4 g.,Jano kral 1 g. + 3 as., Miloš Kozák 2 g. + 4 as.

8. zápas

Bieli - Žltí 8 : 11

góly : Gabo majerník 5 g. + 1 as., Jano Gombala 1 g., Martin Partel 2 g + 1 as.,Peter Hutár 3 as., Marek Kukučka 3 as., - Jano Kral 2 g., Dodo Lukačovič 4 g. , Dušan Hutár 4 g. + 1 as., Juraj Henisch 6 as., Miloš Kozák 1 g. + 3 as.

7 . zápas

Bieli - Žltí  13 : 8

góly : Martin Partel 3 g+ 5 as., Peter Hutár 4 g. + 1 as., MAtúš Vyskoč 2 g., Tomáš Horváth 1 g + 2 as., Peto Slamka 3 g. + 3 as., -Poldo 2 g. + 2 as-. Jano Kral 3 g. + 1 as., Dušan Hutár 1 g. + 1 as., Juraj Henisch 2 g. + 1 as., Miloš Kozák 3 as.,

6. zápas

Bieli - Žltí  5 : 13

goly : Martin Partel 2 g., Tomas Horvath 1 g. + 4 as., Gabo majernik 2 g., - Miloš Kozák 6 g. + 1 as., Dodo Lokačovič 1 g. + 2 as., Juraj Henisch 3 g., +6 as., Dušan Hutár 3 g. + 4 as.

5. zápas

Bieli - Zltí  11 : 4

góly : Gabo Majernik 3g. + 3 as., Janči Gombala 1 g. + as., Peter Hutár 2 g. + 1 as., Martin Partel 4 g. + 3 as., Peto Slamka 1 g. + 2 as., - Juaraj Henisch 2 as., Jan Morong 2 g., Miloš Kozák 1 as., Dodo Lukačovič 2 g.,

4.zápas

Bieli - Žltí 7 : 4

Juraj 3+0, Dušan 1+0, Vozo 0+1, Miloš 0+1, Jano 0+2

Gabo 2+2, Suso 3+1, Slno 1+0, Ján Púchly 1+4

3. zápas

Bieli - Žltí   6 : 13

 

Body: Gabo 3+1, Suso 2+1, Tomáš 1+2, Peťo 0+2, Martin 0+0
Juraj 3+5, Duško 2+2, Milan 1+1, Slnko 2+1, Vozo 5+4

2. zápas

Bieli - Žltí  9 : 11

Body: Gabo 3+0, Peťo 1+3, Slnko 1+1, Tomáš 2+2, Suso 2+0, Martin P. 0+3
Juraj 3+3, Vozo 5+2, Milan 2+1, Jano 1+4, Dušan 0+0

1. zápas

Zltí - Bieli  12 : 9

góly  : Dušan Hutár 6 g. + 1 as., Martin Krajčovič 1 g. + 6 as., Juraj Henisch 3 g. + 2 as., Jano Kral 2 g. + 3 as., - Gabo Majerník 2 g., Martin Susko 4 g. + 3 as.,Tomáš Horváth 3 g. + 4 as., Miško Vyskoč 0+ 0