ŠTATISTIKA 2016

32.zápas

Zltí - Bieli  19 : 13

góly : Duško Hutár 5 g. + 2 as., Martin Krajčovič 6 g. + 4 as., Jano Kral 3 g. + 5 as., Jano Morong 4 g. + 6 as.,- Peter Slnko Hutár 3 g. + 3 as., Gabo Majerník 4 g. 1 as. Martin Susko 4 g. + 2 as., Janči Gombala 3 g. + 4 as., Tomas Horváth 1 as.

31. zápasov

Žlti - Bieli  10 : 5

 

Jano M 4+1, Jano K. 1+4, Krajo 1+0, Juraj 2+3, Dušan 2+0

Tomáš 0+2, Gabo 2+1, Peťo 1+1, Slnko 1+0, Janči 1+0

30. zápas

Zltí - Bieli 9 : 10

góly : Jano Morong 4 g. 1 1 as., Jano Kral 1 g.+ 5 as., Duško Hutár 2 g. , Juraj Henisch 2 g. + 2 as., - Janči Gombala 3 g. + 2 as.,Gabo Majernik 3 g. + 2 as., Tomas Horvath 1 g-+ 3 as., MArtin Susko 2 g. + 1 as., Peter Hutár 1 g. 1 as.

29. zápas

Žltí - Bieli

16:10

Dušan 3+2, Kraji 4+1, Jano M. 6+3, Jano K. 2+3, Juraj 1+7
Poldo 2+2, Slnko 1+4, Janči 6+0, Suso 1+2

 

28. zapas

Žltí - Bieli  6 : 9

góly : Juraj Henisch 3 g. + 1 as.,Martin Krajčovič 1 g. ,Duško Hutár 1 g. + 1 as., Jano Kral 1 g. + 4 as. - Gabo Majerník 6 g., Peter Hutar 2 g. + 1 as.,Janči Gombala 1 g. + 3 as., Tomas Horvath 5 as.,

27. zápas

Žltí - Bieli 10: 5

góly : Juraj Henisch 3 g. + 3 as. ,Martin Krajčovič 1 g. + 3 as., Jano Kral 4 g. + 1 as.,. Duško Hutár 2 g. + 3 as. - Martin Susko 3 g. + 1 as., Gabo Majernik 2 g., Tomas Horvath 2 as., Peter Hutar 1 as.

26. zápas

Zltí - Bieli 14 : 7

góly : Martin Krajčovič 2 g., Duško Hutár 1 as., Jano Morong 5 g. + 3 as., Jano Kral 4 g. + 1 as., Juraj Henisch 3 g. + 4 as.,- Martin Susko 2 as., Peter Hutár 2 g. ,Jano Gombala 1 g., Gabo majerník 4 g., Peto Slamka 1 as., Tomáš Horvath 4 as.,

25. zápas

Zltí -  Bileli 7 : 13

góly : Martin Susko 2 g. + 4 as., Juraj Henisch 3 g., Duško Hutár 1 g. + 2 as., Maroš Ivanič 1 g. + 1 as. - Gabo Majerník 5 g. + 3 as., Peto Slamka 1 g. 1 as., Tomáš Horváth 2 g. + 3 as., Peter Hutár 3 g. + 1 as.,  Janči Gombala 2 g. + 5 as.,

24.zápas

Zltí -  Bieli 5 : 12 

góly : Juraj Henisch  2 g., Martin Krajčovič 1 g. + 1 as., Jano Morong 1 g. + 4 as., Dušan Hutár 1 g. - Peťo Chorvát Slamka 3 g. + 1 as., Peter Slnko Hutár 2 g. 1 as,, Gabo Majerník 3 g. + 3 as., Tomáš Horváth 4 as., Martin Susko 2 g. +1 as.

23.zápas

Zltí - Bieli   12 : 8

góly : Jano Morong 5 g. + 4 as., Jano Kral 2 g. + 3 as., Juraj Henisch 4 g. + 4 as.,Duško Hutár 1 g.+ 1 as., - Jano Gombala 1 g. + 2 as.,Martin Susko 4 g. + 2 as.,Peter Hutár 2 g. + 2 as. Martin Krajčovič 1 g. 1 as

22 . zápas

Zltí - Bieli  4 : 10

góly : Juraj Henisch 3 g. + 1 as., Martin Krajčovič 1 g. + 1 as., Duško Hutár + as., Matuš vyskoč 1 as. - Gabo majerník 4 g. + 1 as., Slno Peter hutár 2 g. + 3 as.,Martin Susko 1 g., Janči Gombala 3 g. + 2 as.,Tomáš Horváth 4 as.,

odvetná časť

21. zápas

Žltí - Bieli  6 :6

góly : Janči Gombala 3 g., Miloš Kozák 1 g., Poldo 2 g. + 2 as., Peter Slnko  Hutár3 as.,  - Jano K. 2 g. + 2 as.,Krajo 3 g. + 1 as., Jano Morong 1 g. + 3 as.,

20. zápas

Zltí - Bieli - 5 : 10

Duško 1 g. + 1 as., Martin Susko 2 g., Martin Krajčovič 2 g. + 1 as., Miloš Kozák 2 as. - Peter Hutár 4 g. + 4 as., Tomáš Horváth 3 g. + 2 as.,Peto Slamka 2 g. + 3 as.

19. zápas

Žltí - Bieli 6:7
Žltí: Jano M. 3+1, Duško 1+0, Jano K. 1+0, Krajo 1+1, Milan 0+1
Bieli: Janči G. 2+2, Peťo 3+1, Suso 1+1, Slnko 1+2

18. zápas

Zltí -. Bieli  8 : 11

góly : Miloš Kozák 2 g., Jano Morong 4 g. + 2 as., Jano Kral 1 as., Duško hutár 1 g. + 2 as., Martin Krajčovič 1 g. 1 as. - Martin Susko 3 g.+ 1 as., Peter Hutár 3 g. + 1 as., Tomáš Horváth 1 g. + 1 as.,Martin - 2 g + 3 as., Peto Slamka 2 g. + 3 as.

17.zápas

Zltí - Bieli 6 : 5

góly : Jano Morong 2 g.,Jano Kral 1 as., Miloš Kozák 1 g. + 1as., Duško Hutár 1 g. + 1 as., Martin Krajčovič 2 g. + 2 as., - Gabo Majerník 2 g. + 1 as., Peto Slamka 1 g., Martin Susko 1 g. + 1 as., Janči Gombala 1 g. + 1 as., Peter Hutár 2 as.,

16. zápas

Zltí - Bieli 3 : 12

Miloš Kozák 1 g. , jano K- 2 g. + 1 as., Jano Morong 2 as., - Gabo MAjerník 6 g. + 3 as., Peto Slamka 3 g. + 4 as., Peter Hutár 3 g. + 2 as., JAnči Gombala 2 as.

15. zápas

Žltí - Bieli 8 : 6

góly : Jano K. - 1 g.+ 2 as., Miloš Kozák 2 g. + 1 as., Martin Krajčovič 3 g.+ 1 as., Juraj Henisch 1 g.+ 1 as.,Duško Hutár 1 as. - Tomáš Horváth 1 g. + 1 as., MArtin Susko 1 g.+ 2 as., Gabo Majerník 2 g. 1 1 as., Peter Hutár 2 g., Peto Slamka 2 as.

14. zápas

Zltí - Bieli 6 : 12

Juraj Henisch 1 g. + 3 as., JAno Kral 2 g. + 1 as., Duško Hutár 1 g. + 1 as., Martin Krajčovič 1 g. , Miloš Kozák 1 g. + 1 as., - Janči Gombala 7 g. + 2 as., MArtin Susko 2 g. + 2as. Peter Hutár 1 g. + 4 as., Tomáš Horváth 1 g. + 2 as., Peto Slamka 1 g. + 2as.,

13. zápas

Zltí - Bieli 8 : 8

Peter Hutár 2 as., Jano Kral 2 g. + 1 as., Miloš Kozák 2 g. + 2as.Fero Horváth 4 g., - Peto Slamka 3 g. + 4 as., Gabo Majerník 4 g., Tomáš Horváth 3 as., Luboš 1 g. + 1 as.

12. zápas

Zltí - Bieli 2 : 13

góly : Dušan Hutár 1 g, Jano Kral 1 g. + 1 as., Juraj Henisch 1 as., - MArtin Susko 6 g+ 3 as, Gabo Majerník 3 g. + 2 as., Peter Hutár 3 g.+ 1 as., Peto Slamka 1 g.+ 1 as., Tomáš Horváth 4 as.,

11. zápas

Zltí - Bieli 8 : 11

góly : Dušan Hutár 2 g. + 1 as., Juraj Henisch 1 g. + 1 as.,Jano K. 3 g. + 3 as., Miloš Kozák 1 g. , Martin Krajčovič 1 g. + 3 as. - Gabo Majerník 6 g., Tomáš Horváth 2 g. + 4 as.,Peto Slamka 1 as., Peter Hutar 1 as. + 1 g, Martin Susko 2 g. + 3 as

10. zápas

Zltí - Bieli  10 : 7

góly : Martin Krajčovič 2 g. + 3 as., Juraj Henisch 4 g. + 3 as., Jano Kral 2 g. Dušan Hutár 1 g. + 2 as., Miloš Kozák 1 g - Martin Susko 1 g., Peter Hutár 2 g. + 2 As., Gabo Majerník 2 g. + 2 as., Peto Slamka 2 g. + 1 as., Janči Gombala 2 as.,

9.zápas

ZLTI - BIELI  11 : 11

góly : Martin Krajčovič 1 g. + 1 as., Miloš Kozák 2 g. + 1 as., Jano Kral 4 g. + 3 as.,Dušan Chválenkár Hutár 2 g. + 1 as., Jano Morong 2 g. + 1 as., - Janči Gombala 1 g., Gabo majerník 7 g., Tomáš Horváth 2 g. 6 as., Peter Hutár 1 g. + 2 as.

8. zápas

ŽLTÍ - BIELI  19 : 3

góly : Miloš Kozák 2g., Jano Kral 4 g. + 5 as.., Jano Morong 7 g. + 5 as., Juraj Henisch 4 g. + 5 as., Duško Chválenkár Hutár 2 g. -  Janči Gombala 1 g. ,Peter Hutár 1 g. + 1 as., Gabo Majerník 1 g. , Martin Susko 1 as., Peto Slamka 1 as.,

7. zápas

Žltí - Bieli 7 : 11

góly : Jano Morong 3 g. + 1 as., Juraj Henisch 1 g. + 2 as., Dušan Hutár 2 g. + 1 as., Jano Kral 1 g. +2 as., Miloš Kozák 1 as - Peto Slamka 6 g. + 1 as., Tomáš Horváth 1 g. + 3 as., Gabo majernik 3 g. + 2 as., Martin Susko 1 as., Peter Slnko Hutár 1 g. + 2 as.

6. zápas

Zltí - Bieli  11 : 5

góly : Jano Morong 5 g- + 2 as., Duško Hutár 1 g.+ 2 as., Fero 3 g + 2 as. Miloš Kozák 1 g. Jano Kral 1 g . + 4 as., Jaro 1 as., Gabo MAjerník 3 g. + 2 as., MArtin Susko 2 g. + 1 as., Poldo 2 as.,

5. zápas

ZLTI - BIELI     9 : 3

gĺy : Jano Morong 4 g.+ 1 as., Martin Krajčovič 2 g. , Miloš Kozák 1 g. + 3 as., Jano Kral 3 as. Juraj Henisch 1 g. + 1 as. - Gabo Majerník 2 g. Tomáš Horváth 1 g. + 2 as., Peter Hutár 1 as.

4. zápas

Žltí - Bieli  5 : 16

góly : Poldo 5 g., Miloš Kozák 1 as., Jano K. 4 as. - Tomáš Horváth 1 g. + 6 as., Gabo Majerník 7 g. + 2 as., Peter Hutár 2 g. + 1 as., Janči Gombala 4 g. + 3 as., Martin Susko 2 g. + 2 as.

3.zápas

Žltí - Bieli  15 : 12

góly : martin Krajčovič 2 g. + 1 as., jano Kral 3 g. + 5 as., Juraj Henisch 3 g.+ 5 as., Dušan Hutár 7 g. + 3 as., Miloš Kozák 2 g. + 1 as- - Tomáš Horváth 1 g. + 8 as., Martin Susko 3 g. + 1 as., Peter Hutár 1 g. + 1 as.,Gabo majerník 5 g. + 1 as

2. zápas

Žltí - Bieli  12 : 7

góly : Jano Morong 5 g. + 3 as., Jano Kral 1 g. + 1 as., Miloš Kozák 4 g. + 2 as., Duško hutár 1 g. + 2 as., Dodo martinek 1 as., Martin Krajčovič 1 g.- Tomáš Horváth  2 g. ,Peter slnko Hutár 1 g., Gabo majerník 4 g., Maroš Ivanič 2 as., Martin Susko 3 as., Peto Slamka 2 as.

1.zápas

Žltí - Bieli  4 : 9

góly :Miloš Kozák 1 g., Dušan Hutár 1 g. + 1 as., Jano Kral 1 g. + 1 as, Jano Morong 1 g. - Peto Slamka  3 g . + 2 as. Martin Susko 1 g. + 2 as., Peter Hutár 2 g. + 1 as., Tomáš Horváth 2 g. + 3 as., Martin Černý 2 g. + 2 as.