Štatistika 2015

33.zápas

Zltí - Bordoví  12 : 9

góly : Peter Hutár 2 g + 1 as., Tomáš Horváth 3 g + 4 as., Duško Hutár 3 g. + 2 as., Janči Gombala 3 g. + 1 as. Mloč Kozák 1 g. + 1 as. - Martin Susko 3 g. + 1 as., Jano Kral 2 g. , Gabo Majerník 3 g., Juraj Henisch 5 as., Peto Slamka 1 g. + 2 as.

32. zápas

Žltí - Bordoví  3 : 6

Milan 1+0, Dušan 1+0, Morong 1+1, Palo 0+1, Slnko 0+1
Juraj 2+2, Gabo 2+0, Jano K 1+3, Suko 1+1

31. zápas

Žltí - Bordoví 8 : 12

góly : Dušan Hutár 2 g. + 2 as., Pato Velsic 4 g. + 1 as., Milan Kozák 2 g. + 1 as., Peter Hutár 3 as. - Martin Susko 4 g. + 1 as., Peto Slamka 3 g. + 2 as., Gabo Majernik 3 g. + 5 as., Juraj henisch 1 g. + 1 as., Jano Kral 1 g. + 2 as

30. zápas

Žltí - Bordoví 12 : 9

góly : Jano Morong 6 g. + 2 as., Tomáš Horváth 2 g. + 3 as., Duško Hutár 1 g. + 1 as., Miloš Kozák 1 g. + 2 as.-, Janči Gombala 2 g. + 1 as., Peter Slnko Hutar 2 as. - Peto Slamka 1 g. + 1 as., Martin Susko 2 g. +1 as., Juro Henisch 1 g. + 2 as., Jano Kral 3 g. + 1 as., Gabo Majernik 2 g. + 2 as

29. zápas

Žltí - Bordoví  5 : 10

góly : Tomáš Horváth 1 as., Duško Hutár 2 g. + 1 as., Jano Morong  g. + 1 as., Miloš Kozák 1 as., Peter Hutár 1 as. - Juraj Henisch 1 as., Peto Slamka 2 g. + 2 as., Martin Susko 3 g. + 3 as., Gabo Majerník 3 g. Janči Gombala 2 g. + 3 as.

28. zápas

Žltí - Bordoví 5 : 6

góly : Peter Slnko Hutár 2 g. , Jano Morong 2 g.+ 1 as.,Tomáš Horváth 1 g.,+ 1 as., Miloš Kozák 2 as., - Juraj Henisch 4 g., Jano Kral 1 g.+ 1 as., Duško Hutár 1 g., Martin Susko 3 as., Peto Slamka 2 as.,

27. zápas

ŽLTÍ - BORDOVÍ  7 : 10

góly : Miloš Kozák 1 g., Peter Slnko Hutár 1 g., Matej Lukačovič 3 g+ 1 as., Janči Gombala 1 g. + 2 as., Tomáš Horváth 1 g. + 3 as. - martin Susko 2g. + 2 as., Jano Kral 2 g. + 3 as., Peto Slamka 1 g., Gabo majerník 5 g., Juro Henisch 3 as.

 

26.zápas

Zltí - Bordoví 7 : 13

góly : Miloš Kozák 2 g + 2 as., Tomáš 3 g., Jano Morong 1 g. + 2 as., Dodo Lukačovič 1 g., Peter Hutár 3 as., - Martin černý 4 g. + 1 as., Jano Kráľ 3 g. + 5 as., Juraj Henisch 3 g. + 3 as., Peťo Slamka 3 g. + 2 as

25.zápas


Žltí - Bordoví 6 : 7

góly : Peter Hutár 1 g. + 2 as., Miloš 1 g. + 1 as., Janči Gombala 1 g. + 1 as. , Jano Morong 3 g., - Juraj Henisch 3 g., Gabo Majerník 1 g. + 2 as., Martin Susko 1 g., Peto Slamka 1 g., Jano Kráľ 1 g.+ 4 as.

24. zápas

Zltí - Bordoví   7 : 14

góly : Janči Gombala 2 g., Miloš Kozák 1 g., Tomáš Horváth 3 g., Peter Hutár 1 g. + 4 as.,Martin Mesiček 1 as., Michal Vyskoč 1 as., - Martin Susko 5 g. + 3 as., Juraj Henisch 4 as., Gabo majernik 4 g., Peto Slamka 2 as., Jano Morong 4 g. + 5 as.

23. zápas

Zltí - Bordoví  11 : 12

góly : Gabo Majerník 5 g, Tomáš Horváth 3 g+2 as., Janči Gombala 1 g. + 4 as., Peter Slnko Hutár 2 g. + 2 as., Pali Sit str. 2 as., - Jano Kráľ 4 g. + 2 as.,Michal Vyskoč 1 g. + 1 as. Martin Susko 5 g., Jano Morong 1 g. + 6 as., Martin Mesíček 1 g. + 1 as

22. zápas

Žltí - Bordoví 10 : 6

góly : Peter Hutár 1 g+ 1 as., Janči Gombala 3g. + 2 as., Tomáš Horváth 2 g., Jano Morong 2g + 6 as., Duško hutár 2 g + 1 as.,  - Peto Slamka 2 g+ 2 as., Martin Susko 3 g., Gabo majernik 1 g., Juraj henisch 1 as., Jano Kral 3 as

21. zápas

Žltí - Bordoví 14 : 9

góly : Jano Morong 4 g + 4 as., Janči Gombala 4 g. + 2 as., Tomáš Horváth 1 g. + 1 as., Miloš Kozák 5 g. + 2 as., Peter Hutár 3 as. - Juraj henisch 1 as., Peto Slamka 4 g + 2 as., Martin Susko 1 as., Jano Kráľ 4 as., Gabo majerník 5 g. + 1 as.,

20. zápas

Zltí - Bordoví  10 : 14

góly : Peter Hutár 3 + 2 as., Miloš Kozák 3 + 4 as., Janči Gombala 1 g. Dušan Hutár 2 g., Tomáš Horváth 1 g + 3 as., - Gabo majerník 6 g. + 3 as., Jano morong 2 g. + 3 as., Martin Susko 2 g. + 1 as., Juraj henisch 3 g. + 2 as., Peto Slamka 1 g. + 3 as.

19. zápas

Žltí - Bordoví   10 : 5

Slnko 2+2, Morong 6+1, Milan 1+0, Paťo Velšic 1+3, Duško 0+1
Poldo 1+2, Suso 2+0, Peťo 2+1, Juro 0+1

18. zápas

Žltí - Bordoví  11 : 6

góly : Duško Hutár 3 g. + 2 as., Tomáš Horváth 1 g + 1 as., Miloš Kozák 2 g., Peter Hutár 1 g. + 3 AS., Jano Morong 4 g. + 2 as. - Peťo Slamka 2 g. + 2 as., Gabo Majerník 2 g. Juraj Henisch 1 g. + 1 as., Martin Susko 1 g. + 3 as.,

17. zápas

Žltí - Bordoví  9 : 12

góly :

Janči 1+0, Marek 3+3, Dudo 2+0, Milan 2+2, Slnko 1+0
Peťo 2+2, Juraj 1+3, Gabo 4+1, Suso 3+2, Jano 2+3

16. zápas

Žltí - Bordoví 8 : 14

góly : Matej lukačovič 3 g. + 2 as., Tomáš Horváth 4 as., Duško Hutár 2 g., Miloš Kozák 1 g., Janči 2 g. + 2 as. - Janko Kral 3 g. +2 as., Juraj Henisch 2 g. + 2 as., Gabo Majerník 2 g. + 4 as.,Peto Slamka 4 g. + 2 as., Jano morong 3 g. +4 as.

15.zápas

Žltí - Bordoví  7 : 9

góly : Peter hutár 4g.+ 1 as., Dušan hutár 1 g., Tomáš horváth 1 g. + 2 as., Janči 1 g. + 4 as  -  Martin Susko 3 g. + 1 as., Gabo majerník 3 g. + 1 as., Jano morong 3 g. + 1 as., Peťo Slamka 4 as., Juraj henisch 2 as

14. zápas

Zltí - Bordoví   2 : 19

góly : Peter hutár 1 as., Tomáš Horváth 1 g., Miloš Kozák 1 g - Martin Susko 3 g. + 3 as., Gabo majerník 5 g. + 5 as., Juraj Henisch 4 g. + 2 as., Peťo Slamka 2 g. + 3 as., Jano Kraľ 5 g. + 1 as.

13. zápas

Zltí - Bordoví  5 : 6 

góly : Dušan Hutár 2 g. , Martin Krajčovič 2 g., Tomáš Horváth 1 as., Miloš Kozák 1 g. + 3 as., Peter Hutár 1 as., - Peťo Slamka 1 g., Juraj Henisch 1 g., Gabo Majernik 3 g., Janko Kraľ 3 as., Martin Susko 1 g.+ 3 as.

12. zápas

Zltí - Bordoví       10  : 9

góly : Duško Hutár 5 g. + 1 as., Tomáš Horváth 1 g. + 4 as., Peter Hutár 2 g. + 1 as. Miloš Kozák 1 g. Martin Krajčovič 1 g. + 3 as.,  - Poldo 1 as., Martin Susko 6 g. + 1 as., Jano Kráľ 2 g. + 4 as. Martin 1 g

11. zápas

Zltí - Bordoví   9 : 8 

góly : Peter Hutár 2 g. + 1 as., Martin Krajčovič 2 g. + 1 as., Miloš Kozák 2 g., Duško Hutár 2 g. + 3 as., Tomáš Horváth 1 g. + 3 as.,  -  Janko Kráľ 1 g. + 2 as., Gabo Majerník 3 g.+ 2 as., Martin Susko 1 g. + 2 as., Peťo Slamka 2  g. Poldo 1 g. + 1 as.

10. zápas

Zltí - Bordoví 6 : 5

góly : Peter Hutár 1 g. + 1 as., Duško Hutár 1 g. Martin Krajčovič 3 g. + 1 as., Tomáš Horváth 1 g. + 2 as.,  - Gabo Majerník 3 g. ,Martin Susko 1 g., Janko Kral 1 g. + 2 as., JAno M. 2 as.,

9.zápas

Žltí - Bordoví 10 : 6

góly : martin Krajčovič 3 g. +2 as., Miloš Kozák 2 ng. Duško Hutár 1 g. +1 as-., Peter Hutár 3 g. +4 as., Tomáš Horváth 10 g. +2 as-  - Gabo majernik 2 g. , janko Kráľ 1 g. +1 as., Juraj henisch 1 g+ 2 as., martin susko 1 g. + 1 as., Poldo 1 g. + 1 as.

8. zápas

Zltí - Bordoví  11 : 9

góly : Peter Hutár 4 g. + 1 as., Martin Krajčovič 2 g. + 2 as.,Tomáš Horváth 2 g. + 5 as., Miloš Kozák 2 g., Duško Hutár 1 g. + 1 as., - Gabo Majerník 6 g. + 1 as., Juraj Henisch 2 g. + 2 as., Peťo Slamka 1 g. + 2 as., Martin Susko 4 as.,

7.zápas

Zltí - Bordoví   6 : 8 

góly : Peter Hutár 2 g. + 4 as. Tomáš Horváth 1 g. Martin Krajčovič 1 g. + 2 as., Duško Hutár 1 g., Miloš Kozák 1 g. -  Janko Kráľ 2 as., Juraj Henisch 3 g., Peťo Slamka 1 g. + 1 as., Martin Susko 2 g. + 2 as., Poldo 2 g.

6.zápas

Zltí - Bordoví 4 : 8

góly : Martin Krajčovič 1 g. + 1 as, Tomáš Horváth 3 g., Peter Hutár 1 as.,  - Juraj Henisch 2 g. + 2 as., Peto Slamka 1 g. + 2 as. Martin Susko 2 g. + 3 as., Janko Kráľ 1 g. + 1 as., Tomáš Ľahký 2 g.

5. zápas

ŽLTÍ - BORDOVÍ  11 : 14

góly  : Martin Krajčovič 1 g. +2 as., Miloš Kozák 3 g. + 2 as., Tomáš Horváth 1 g. + 4 as., Duško hutár 3 g., Peter Hutár 4 g. + 3 as - Juraj Henisch 6 g. + 5 as., peto Slamka 1 g. +3 as., janko kraľ 2 g. +3 as., Martin susko 4 g. + 1 as.

4. zápas

Žltí - Bordoví 7: 7

góly : Tomáš Horváth 2 g. + 2 as., Duško Hutár 1 g., Martin Krajčovič 1 g. + 2 as., Miloš Kozák 2 g. + 1 as., Peter Hutár 1 as., - Gabo Majerník 2 g., Martin Susko 2 g., Poldo 1 g. + 1 as., Peťo Slamka 1 g. + 1 as,Paťo Velšic 1 g. + 4 as.

3. zápas

ŽLTÍ - BORDOVÍ    4 : 7

góly : Tomáš Horváth 3 g. + 1 as., Miloško Kozák 1 g, Martin Krajčovič 1 as., - Gabo Majerník 1 g. Juraj Henisch 2 g. + 2 as., Martin Susko 1g. + 4 as., Janko Kráľ 3 g.,. Peťo Slamka 1 as.

2. zápas

Žltí - Bordoví  13 : 5

góly : Martin Krajčovič 1 g. + 7 as., Duško Hutár 4 g. + 1 as., Miloš Kozák 3 g. + 2 as., Tomáš Horváth 4 g., Peter Hutár 1 g. + 3 as.,  - Juraj Henisch 2 g., Gabo Majerník 1 g. + 1 as,Martin Susko 1 g. + 1 as., Peťo Slamka 2 as., Tomáš Lahký 1 g. + 1 as

 

1.zápas

Žltí - Bordoví  8 : 6

góly : Duško Hutár 3 g. + 1 as., Tomáš Horváth 3 g. + 1 as., Peter Hutár 1 g. + 1 as., Martin Krajčovič 1 g. +3 as.,Miloš Kozák 2 as.,  - Matej Lukačovič 2 g. + 2 as., Poldo 1 g. + 1 as., Juraj Henisch 1 g. + 1 as., Peťo Slamka 1 g., Martin Susko 1 g.