Štatistiky 2014

34. zápasov

Žltí - Bordoví  10 : 6

góly : Tomáš Horváth 4 g. + 2 as., Martin Krajčovič 2 g. + 2 as., Duško Hutár 2 g., Miloško kozák 1 g. + 1 as., Peter Hutár 1 g., + 2 as.,  - Poldo 2 g., Janko Kráľ 2 g. + 2 as., Martin Susko 1 g. + 2 as., Gabo Majerník 1 g., Juraj Henisch 1 as.,

33. zápas

Bordoví -Žltí  11 : 4

góly : Juraj henisch 4 g. + 2 as., Martin Susko 4 g. + 3 as, Janko Kral 3 as., Poldo 2 g. Vistek 1 g., - Peter Hutár 1 g. + 2 as., Milan 1 as., Jano D. 3 g. + 1 as

32. zápas

Žltí - Bordoví 10 : 9

góly : Tomáš Horváth 4 g. + 2 as., Peter Slnko Hutár 1 g. ,Martin Krajčovič 1 g. + 3 as., Peter Belica 3 g. + 2 as., Duško Hutár 3 g. + 1 as. - Juraj Henisch 3 g. + 4 as., Gabo Majerník 1 g. + 2 as., Milan Kozák 2 as., Dodo 3 g.,

31. zápas

Bordoví - Žltí   10 : 8

góly : Juraj Henisch 3 g. + 1 as., Martin Susko 3 g. + 1 as., Peter Hutár 1 g. + 1 as., Gabo Majernik 2 g. + 1 as., Dodo 1 g, + 2 as  -Peter Belica 1 g. Dusko Vajda 1 g., Duško hutár 2 g. + 2 as., Miloš Kozák 1 g. + 3 as., Tomáš Horváth 3, g. + 2 as.

30. zápas

Bordoví - Žltí   5:5

Peter B. 2+0, Dudo 1+2, Krajo 2+3
Juraj 2+0, Suso 1+0, Peťo 1+2
Ján 1+0, Matej 0+3

29. zápas

Žltí- Bordoví  11 : 4

góly : Peter belica 2 g. + 2 as., Peter Hutár 4 g., Tomáš Horváth 4 g., + 5 as., Martin Krajčovič 1 g + 4 as., - Janko Kráľ 1 g., + 2 as., Martin Susko 1 g. ,Milánko Kozák 1 g., +1 as., Juraj henisch 1 g. + 1 as.,

28. zápas

Žltí - Bordoví 6 : 5

góly : Tomáš Horváth 2 g. + 2 as., Milánko Kozák  2 g., Martin Krajčovič 2 g. + 1 as., Peter Hutár 2 as.,  - Juraj Henisch 3 g. + 1 as., Peťo Slamka 1 as., Gabo Majerník 1 g., + 1 as., Martin Susko 1 as., Janko Kráľ 1 g

27. zápas

Bordoví - Žltí  7 : 2

góly : Martin Susko 2 g. + 1 as.,Gabo Majerník 2 g. + 2 as., Peťo Slamka 1 as., Juraj Henisch 1 g. + 1 as., Janko kráľ 2 g. + 1 as - Tomáš Horváth 1 g., Duško Hutár 1 g., peter Hutár 2 as

26.zápas

Bordoví - Žltí  10 : 3

góly : Martin Susko 3 g. + 2 as., Peter Hutár 4 g. + 1 as., Janko Kral 2 g. + 2 as., Matej 1 g. + 3 as., Peter Slamka 1 as., - Tomáš Horváth 1 g., Martin Krajčovič 1 g. + 2 as., Duško Hutár 1 g. + 1 as

25. zápas

Žltí - Bordoví 9 : 6

góly : Miloš Kozák 3 g. + 1 as.,Peter belica 3 g. + 2 as., Peter hutár 2 as., Tomáš Horváth 1 g. + 3 as., Duško lewandovski Hutár 2 g. + 1 as - Martin Susko 1 g. + 1 as., matej 1 g. + 2 as., Juraj Henisch 2 g. + 2 as., Gabo Majernik 2 g. + 1 as.

24. zápas

Bordoví - Zltí 6 : 7

góly : Gabo Majernik 2 g. + 2 as., Juraj Henisch 2 g. + 2 as., Martin Susko, Jano Kral + as., Peťo Slamka 1 as - Duško Hutár 2 g. + 1 as, Peter Belica 2 g. + 3 as., Peter Hutár 1 g + 3 as., Matej 2 g.

23, zápas

Bordoví  - Žltí  5 : 9

góly : Dodo Martinek 1 g., Gabo Majerník  3 g., Juraj Henisch 1 g. + 1 as., Peťo Slamka 3 as.,  - Tomáš Horvát 3 g. + 4 as., Martin Krajčovič 2 g. + 1 as., Miloš Kozák 1 as., +1 g, Duško Hutár 1 g. + 2 as., Peter Hutár 2 g. + 1 as

22. zápas

Žltí - Bordoví  21 : 7

góly : Duško Lewandovski Hutár 6 g + 3 as., Slnko Peter Hutár 7 g. + 3 as., Martin krajčovič 4 g. + 5 as., Miloš Kozák 3 g. + 7 as., Tomáš Horváth 1 g. + 3 as - Gabo Majerník 2 g, +2 as., Juraj henisch 2 g. + 2 as., Dodo martinek 1 g. + 2 as., Janko Kráľ 2 g. Peťo Slamka 1 as

21. zápas

Zltí - Bordoví  15 : 7

góly : Martin Krajčovič 7 g + 2 as., Dušan Hutár 4 g. + 6 as., Peter Hutár 2 g. + 3 as., Miloš Kozák 2 g. + 3 as.,  - Juraj Henisch 2 g., Peťo Slamka 1 g.,+ 4 as, Gabo Majerník 1 g. + 1 as., Janko Kráľ 3 g. + 1 as.,

20.zápas

Bordov - Žltí  8 : 4

góly : Mišo, Martin ,Matej - Slnko - Peter Hutár 2 góly + 1 as., Tomáš Horváth 1 g + 2 as., Martin Krajčovič 1 g. + 1 as

19. zápas

Žltí - Bordoví  11 : 10

góly : Martin Krajčovič 7 g.+ 2 as, Peter Hutár 2 g.+ 2 as, Tomáš Horváth 1 g. + 3 as., Duško Hutár 2 as., Gabo Majernik 1 g- Peto Slamka 1 g. + 1 as., Juraj Henisch 4 g. + 2 as., Dodo martinek 2 g. + 1 as., Janko kral 2 g. + 4 as.,. Gabo majernik 1 g

18.zápas

žltí -Bordoví   6 : 10
Štatistiky: Krajo 2+2, Duško 3+1, Tomáš 1+2, Peťo 0+1, Ján Král 2+1, Juraj 2+6, Gabo 2+1, Dodo 2+0, Peťo 0+2

17.zápas

Žltí -Bordoví 3 : 0

16. zápas

Bordoví - Žltí 8 : 5

góly : Gabo majerník 2 g. + 2 as., Juraj henisch 4 g. + 2 as., Peťo Slamka 1 g, Martin Susko 1 g., Dodo martinek 1 as., - Miloško kozák 1 g. + 1 as,Tomáš Hiorváth 1 g., Peter hutár 1 g. + 1 as., Martin Krajčovič 1 as., Duško hutár 1 g. + 3 as

15. zápas

Bordoví - Žltí  13 : 4

góly : Gabo 3+3, Juro 3+1, Dodo 4+1, Peťo 0+4, Suso 3+2 - Slnko 1+0, Dudo 3+0, Krajoi 0+1, Milan 0+1, Tomáš 0+2

14.zápas

Bordoví - Žltí  9 : 4

góly : Dodo martinek 2 g. + 1 as., Juraj henisch 3 g. + 4 as. Gabo majerník 1 g., martin Susko 2 g. + 1 as., peťo Slamka 1 g. + 3 as.,  - Tomáš Horváth 1 g. + 2 as., Duško Hutár 1 g. + 1 as., Peter hutár 1 g., Miloš Kozák 1 g., Martin krajčovič 1 as.,

13. zápas

Bordoví - Žltí  6 : 6

góly : Juraj Henisch 5 g, Martin Susko 1 g + 2 as., Peťo Slamka . + 2 as - Tomáš Horváth 1 g + 3 as., Duško Hutár 2 g. + 1 as., Miloš Kozák 1 as., Martin Krajčovič 1 g, Peter Hutár 2 g. + 1 as

12.zápas

Bordoví - Žltí   11 : 7

góly : Tomáš 2+0, Duško 0+0, Krajo 4+0, Milan 0+4, Dodo 2+1 (jeden gól za žltých), Gabo 3+1, Juraj 1+3, Peťo 1+5, Susko 4+1

11 .zápas

Žltí - Bordoví  6 : 4

góly : Peter Hutár 3 g., Martin Krajčovič 2 as., Duško Hutár 2 g., Miloš Kozák 1 as., Tomáš Horváth 1 g. + 3 as., - Dodo Martinek 1 g. + 1 as., Gabo majerník 2 g., Martin Susko 1 g. + 1 as., Peťo Slamka 1 as., Juraj henisch 1 as.,

10. zápas

Bordoví - Žtí 11:7

góly : Martin susko 5 g, Juraj Henisch 2 g. + 4 as., Dodo MArtinek 3 g. + 1.as., Peťo Slamka 2 as., Gabo MAjerník 1 g., - Miloško Kozák 1 g. + 1as., MArtin Krajčovič 5 g. + 1 as., Tomáš Horváth + 1 as., Peter Hutár 1 g. + 1 as., Duško Hutár 2 as.,

9.zápas

Bordoví - Žltí 7 : 7

góly : Juraj henisch 4 g. + 3as., Peťo Slamka 1 g. +1 as., Dodo Martinek 2 g. + 2 as., - Peter Hutár 2 g., Tomaš Horváth 2 g. + 3 as., Martin Krajčovič 1 g. + 3 as., Miloš Kozák 2 g.

8. zápas

Bordoví - Žltí 9 : 3

góly : Martin Susko 4 g + 1 as., Juraj Henisch 3 g. + 2 as., Peťo Slamka 2 as., Gabo Majerník 1 g. 1 as., Dodo Martinek 1 g. + 1as. - Martin Krajčovič 2 g. + 1 as., Tomáš Horváth 1 g. + 1 as., Peter Hutár 1 as.,

7. zápas

Bordoví - Zltí  7 : 7

góly :Matej 3+2,Suso 1+1,Juraj 1+1,Dodo 1+1,Peťo 1+1, -Krajo 3+1,Milan 2+1,Slnko 1+0,Jaro 1+3,Ján Král 0+1

 

6. zápas

Bordoví -Žltí  7 : 5

góly :
Matej Lukačovič 2+3,Suso 2+1,Peťo 2+0,Juraj 0+2,Martin Černý 1+1, -   Milan 2+1, Krajo 1+1, Slnko 1+0, Matej Jančovič 1+1, Jaro Mrva 0+1

5.zápas

Bordoví - Žltí  8 : 4

góly :

Suso 4+0, Dodo 1+3, Juraj 2+3, Milan 1+0, Peťo 0+2
Tomáš 2+2, Dudo 2+0, Rišo 0+1, Krajo 0+1, Slnko 0+0

4.zápas

Bordoví -Žltí 4 : 7

góly : Juraj Henisch 1 g. + 2 as., Rado lionel Staňka 1 g. + 1 as., Miloš Kozák 2 g., Martin Susko 1 as., - Tomáš Horváth 2 g. + 1 as., Rišo Laktiš 1 g. + 1 as., Martin Krajčovič 3 g. + 3 as., Dušan Hutár 1 g. + 1 as.

3. zápas

Bordoví - Žltí 8 : 4

góly : Rado lionel staňka 1 g. + 2 as., Juraj henisch 3 g, Gabo Majerník 3 g. + 2 as., martin Susko 2 as., Peťo Slamka 1 as., - Tomáš Horváth 2 g., Martin Krajčovič 1 g. + 2 as., Dodo martinek 2 g. + 1 as., Peter hutár 1 as

2. zápas

Bordoví - Žltí 5 : 8

góly : Gabo Majerník 3 g. , Juraj Henisch 1 g. + 1 as., Martin Susko 3 as., Peťo Slamka 1 g.+ 1 as. - Martin Krajčovič 2 g. + 1 as., Tomáš Horváth 3g. + 3 as., Peter Hutár 2 g. + 2 as.,Dodo Martinek 1 g. + 1 as., Miloš Kozák 1 as

1. zápas

Bordoví - Žltí   8 : 4

góly : Gabo Majerník 2 g. + 2 as, Juraj Henisch 2 g. + 2as., Martin Susko 2 g. + 1 as., Rado Lionel Staňka 1 g. + 1 as., Peťo Slamka 1 g. + 1 as., - Dodo Martinek 2 g. + 2 as., Don Kamilo Hornáček 2 g. + 2 as.,