Štatistiky 2013

38. zápas

Žltí - Bordoví 11 : 8

góly : Peter Hutár 1 gól + 2 as., Peter Belica  6 gólov + 2 as., Martin Krajčovič 3 góly + 1 as., Tomáš Horváth 1 gól + 5 as., Duško Hutár  as., - Martin Susko 7 gólov, Rado Lionel Staňka 1 gól + 2 as., Peťo Slamka 2 as., Dodo Martinek 1 as., Juraj Henisch 2 as.,

37. zápas

Bordoví - Zltí 9 : 7

góly : Juraj Henisch 3 g. + 2 as., Martin Susko 1 g. + 1 as., Rado Staňka 5 g. + 1 as., Peťo Slamka 1 as., Janko Kráľ 1 as.,  - Peter Hutár 1 g. + 1 as., Tomáš horváth 2 g., Peter belica 2 g. + 1 as., Martin Krajčovič 2 g. + 2 as., Dodo janiček 3 as.,

36. zápas

Bordoví - Žltí  11 : 9

góly : Juraj Henisch 4 g. + 3 as., Gabo Majerník 2 g. + 1 as., Dodo Janíček 1 g. + 3 as., Martin Susko 1 g. + Rado Lionel staňka 2 g. + 3 as., - Peter Hutár 2 g., Peter Belica 2 g. + 3 as., Miloš Kozák 1 g. + 1 as., Tomáš Horváth 3 g. + 2 as., Dodo Martinek 1 g. + 2 as.,

35. zápas

Žltí - Bordoví 13 : 11

góly : Peter Slnko hutár 2 g. + 3 as., Peter Belica 6 g. + 4 as., Duško Hutár 1 g. + 1 as., Miloško Kozák 1 g.+ 1 as., Tomáš Horváth 3 g. + 3 as., - Gabo Majerník 7 g., Juraj Henisch 1 g. + 4 as., Peťo Slamka 3 as., Martin susko 1 g.+ 1 as., Rado lionel Staňka 2 g. + 1 as

34.zápas

Žltí - Bordoví  13 : 6

góly : Peter hutár 4 góly + 1 as., Peter Belica 1 gól + 6 as., Duško Hutár 2 góly + 2 as-., Tomáš horváth 5 gólov + 1 as., Martin Krajčovič 1 gól + 3 as. - Martin Susko 2 góly + 2 as., Juraj Henisch 2 góly + 1 as., Rado Lionel Staňka 1 gól + 2 as.,

33. zápas

Zltí - Bordoví 8 : 6

góly : Martin Krajčovič 2 góly + 2 as., Peter Slnko Hutár 4 góly + 3 as., Duško Hutár 1 as., Miloš Kozák 2 góly + 1 as - Gabo majerník 2 góly., Martin Susko 3 góly + 2 as., Juraj henisch 1 gól + 2 as., Rado Lionel Staňka 2 as.,

32. zápas

Bordoví - Žltí 10 : 7

góly . Juraj Henisch 4 góly + 1 as., Gabo majerník 2 góly + 2 as., Peťo Slamka 2 gĺy +ě 1 as., Martin Susko 1 gól + 2 as., Rado lionel Staňka 1 gól + 2 as., --Duško Hutár 2 góly , Tomáš Horváth 2 góly + 3 as., Peter Hutár 2 góly + 1 as., Martin Krajčovič 3 as.,Pali Dobiš 1 gól

31. zápas

Bordoví - Žltí 5 : 12

góly : Peťo Slamka 1 gól, Martin Susko 3 góly + 1 as., Gabo Majerník 1 gól + 2 as., Rado lionel staňka 2 as., - Duško Hutár 2 góly + 1 as., Peter Hutár 2 góly + 2 as., Peter Belica 2 góly + 2 as., Tomáš Horváth 4 góly + 3 as., Martin Krajčovič 2 góly + 3 as.,

30. zápas

Bordoví - Žltí 7 : 4

góly : Gabo Majerník 2 g. + 4 as., Peto Slamka 3 g. + 2 as., Martin Susko 2 g. , Juraj Henisch 1 as., - Miloško Kozák 1 g., Martin Krajčovič 1 g. + 1 as., Duško Hutár 1 g. + 1 as., Tomáš Horváth 1 g. + 1 as., Peter Hutár 1 as.,

29. zápas

Bordoví - Žltí  11 : 2

góly : Martin Susko 3 g. + 3 as., Peťo Slamka 1 g., Gabo majerník 1g. + 1 as., Juraj Henisch 3 g. + 3 as., Rado Stanka 1 g. + 3 as - Duško Hutár 1g. Tomáš Horváth 1 g. + 1 as., Peter Hutár 1 as.

28. zápas

Bordoví - Žltí 4 : 15

góly : GAbo Majerník 4 góly , Martin Susko 1 as., Peťo Slamka 2 as. - Duško Lewandovski Hutár 5 g. + 2 as., Tomáš Horváth 2 g. + 2 as., Peter Hutár  3 g. + 4 as., Martin Krajčovič 4 g. + 3 as., Miloško Kozák 1 g. + 2 as

27.zápas

Bordoví - Žltí 3 : 8

góly .: Rado lionel Staňka 2 góly + 1 as., Peťo Slamka 1 as., Gabúško Majerník 1 as., Milánko Kozák 1 as.,  - Peter Belica 2 góly + 1 as., Duško hutár 2 góly + 1 as., Tomáš Horváth 2 gĺy + 3 as., Martin krajčovič 2 góly + 3 as

26. zápas

Bordoví - Žltí  7 : 11

góly : Juraj Henisch 2 g.+ 2 as., Peťo Slamka 2 g, Martin Susko 2 g., Gabo Majerník 1 g. + 2 as., Rado Lionel staňka 1 as.,  -  Duško Lewandovski Hutár 3 g.,+ 1 as., Miloško Kozák 2 g. + 3 as., Tomáš Horváth 3 g- + 2 as., Martin Krajčovič 1 g. + 2 asa. Peter Belica 2 g. + 2 as

 

25. zápas

Bordoví - Žltí      8 : 5

góly : Rado lionel Staňka 3 g. + 2 as.,    Martin Susko 1 g. +2 as., Juraj henisch 3 g.+ 2 as., Gabo Majerník 1 g. + 2 as  -- Tomáš Horváth 3 g. + 1 as., Peter Belica 2 g. + 3 as., Martin Krajčovič 1 as.,

24.zápas

Bordoví - Zltí 9 : 7

góly : Peťo Slamka 3 g + 1 as., Juraj Henisch 1 g. + 2as., Gabo MAjerník 1 g. 1 as., RAdo lionel Staňka 1 g. + 2 as., Michal 2 g. + 1 as.  - Tomáš Horváth 4 g. + 2 as, Peter Belica 2 g. +4 as.,

23.zápas

Žltí - Bordoví 13 : 4

góly : Tomáš Horváth 4 g. + 3 as., Peter Slnko Hutár 1 g. + 4 as., Peter Belica 5 g. + 2 as., Duško  Hutár 1 g. +1 as., Martin Krajčovič 2 g. + 3 as., - Rado Lionel staňka 3 g., Juraj Henisch 1 g. + 2 as., Miloš Kozák 1 as,Peťo Slamka 1 as.

22. zápas

Bordoví - Žltí  8 : 4

góly : rado lionel Staňka 1 g + 5 as., Gabo Majerník 4 góly, Martin Susko  góly, Peto Slamka 2 as.,  - Petern Berlica 2 g. + 1 as., Martin Krajčovič 1 g., Peter Slnko Hutár 1 g. + 1 as., Miloš Kozák 1 as.,

21. zápas

Žltí - Bordoví  9 : 8

góly : Peter Hutár 4 g., Peter Belica  4 g.+ 2 as.,Martin Krajčovič 1 g+ 3 as., Miloš Kozák 2 as., - Juraj Henisch 4 g. + 2 as., Gabo Majerník 1 as., Rado lionel Staňka 2 g. + 2 as., Peťo Slamka 2 g. + 2 as.

20. zápas

Bordoví - Zltí  10 : 16

góly : Gabo Majerník 4 g. + 2 as., Rado Lionel Staňka 4 g. + 2 as., Juraj Henisch 1 g. + 2 as., Tomáš Horváth 1 g + 1 as., Peťo Slamka 3 as., - MArtin Krajčovič 5 g. + 4 as., Duško Levandowski Hutár 1 g. , Miloš Kozák 2 g. + 1 as., Peter Slnko Hutár 5 g. + 1 as. Peter Belica 3 g. + 9 as.

19. zápas

Zltí - Bordoví 7 : 5

góly : Gabo MAjerník 3 g. , Tomáš Horváth 1 g. + 2 as., MArtin Krajčovič 1 g. + 1 as.,Peter Belica 2 góly + 2 as., Peter Hutár 1 as., - GAbo MAjerník 2 góly, Peto Slamka 1 gól + 1 as.,Miloško Kozák 1 as., RAdo Lionel Staňka 1 gól + 2 as.,Juraj Henisch 1 gól + 1 as.,

18. zápas

Bordoví -Žltí  9 : 4

góly : Gabo Majerník 1 gól + 2 as., Juraj henisch 3góly + 2 as., Martin Susko 2 góly, Rado lionel Staňka 3 góly, Peto Slamka 5 as., - Peter Slnko Hutár 1 gól + 1 as., Rišo Laktiš 1 gól + 1 as., Duško Hutár 1 as., Peter Adamec????

17. zápas

Žltí - Bordoví  8 : 3

góly : Duško Hutár 3g + 2 as., Martin Krajčovič 1 g.+ 4 as., Tomáš Horváth 1 as., Peter Hutár 3 góly , Miloš Kozák  1 g. - Juraj Henisch 2 g., Gabo Majerník 1 g.+ 2 as., Rado Lionel Staňka 1 as.,

16.zápas

Žltí- Bordoví  10 : 4

góly : Duško Hutár 1 gól, Tomáš Horváth 3 góly + 2 as., Peter Slnko Hutár 1 gól + 2 as., Peter belica 3 góly + 1 as., Martin Krajčovič 2 góly + 1 as.,   - Juraj henisch 4 as., Peto Slamka 1 gól + 1 as., Gabo majerník 2 góly + 1 as., Rado Lionel staňka 1 gól

15. zápas

Bordoví - Žltí  8 : 8

góly : Gabo Majerník 3g., Juraj Henisch 1 g. + 1 as., Martin Susko 3 g., Miloško Kozák 1 g.+ 1 as., Peťo Slamka 3 as., - Peter Slnko Hutár 2 g. + 1 as.,Tomáš Horváth 1 g.+ 2 as., Peter Belica 2 g. + 1 as., Rado lionel Staňka 2 g. + 2 as., Duško Hutár 1 g.+ 1 as.

14.zápas

Žltí - Bordoví  4 : 7

góly : Martin Krajčovič 1 g + 1 as., Maroš Ivanič 2 góly, Miloško Kozák 1 gól, Tomáš Horváth 3 as., - Gabo Majerník 4 g.+ 2 as., Juraj Henisch 2 g.+ 2 as., Martin Susko 1 g.+ 1 as., Rado Lionel staňka 2 as.,

13. zápas

Bordoví -Žltí   14 : 5

góly : Peto Slamka 2 góly, Martin Susko 2 góly + 3 as., Rado lionel Staňka 2 góly + 4 as., Gabo Majerník 6 gólov + 3 as., Juraj Henisch 2 góly + 3 as., Miloško Kozák 1 as., - Duško Hutár 1 gól, Peter Belica 1 gól + 2 as., Martin Krajčovič 2 góly , Tomáš Horváth 1 gól + 3 as.,

12 . zápas

Žltí - Bordoví 10 : 3

góly : Martin Krajčovič 3 góly + 2 as., Tomáš Horváth 3 góly + 2 as., Rišo Laktiš 1 gól, Peter Hutár 3 góly,Peter Belica 6 as., - Rado lionel staňka 1 gól + 2 as., Juraj Henisch 2 góly + 1 as

11. zápas

Bordoví - Žltí 6 : 5

góly : Rado Lionel Staňka 2 góly + 1 as., Gabo Majerník 2 góly + 1 as., Peťo Slamka 1 as., Juraj Henisch 2 góly, Miloš Kozák 2 as.., Martin Susko 1 as. - Tomáš Horváth 1 gól + 3 as., Peter Slnk Hutár 2 góly, Peter Belica 2 góly

10.zápas

Žltí - Bordoví 20 : 10

góly : Tomáš Horváth 5 g + 4 as., Martin Krajčovič 4 g. + 6 as., Peter Slnko Hutár 6 g. + 3 as., Peter Belica 5 g. + 5 as., -  Peťo Slamka 1 g + 4 as., Miloš Kozák 1 g. + 2 as., Martin Susko 4 g. + 1 as., Gabo Majerník 4 g. + 1 as.

9. zápas

Zltí - Bordoví 6 : 7

góly : Peter Hutár 1 gól, Martin Krajčovič 3 góly + 1 as., zvysok cudzinci - Miloško Kozák 1 gól + 2 as., Gabo Majerník 2 góly + 2 as., Rado Lionel Staňka 1 gól + 3 as., Peťo Slamka 1 as., Martin Susko 1 gól

8.zápas

Zltí - Bordoví 7 : 4

góly : Peter Belica 2 góly + 1 as., Peter Hutár 2 góly + +1 as., Richard Laktiš 1 gól , Martin Krajčovič 1 gól + 2 as., Duško Hutár 1 gól, Tomáš Horváth 3 as., - Dodo janíček 3 góly, Rado Linel Staňka 1 gól, Gabo Majerník 2 as., Peťo Slamka 1 as., Miloško kozák 1 as.,

7.zápas

Žltí - Bordoví    12 : 10

góly . Tomáš horváth 1 gól + 5 as., Martin Krajčovič 4 góly + 1 as., Duško Hutár 4 góly + 2 as., Peter Slnko hutár 2 góly + 2 as., Peter Belica 1 gól + 1 as. -  Rado Lionel Staňka 2 góly + 3 as., Peťo Slamka 2 góly + 3 as., Juraj Henisch 2 góly + 1 as., Gabo Majerník 3 góly + 2 as., Miloš kozák 1 gól

6. zápas

Žltí - Bordoví  9 : 7

góly : Richard 2 g + 1 as., Peter Hutár 2 g + 3 as., Peter Belica 2 g. + 2 as., Martin Krajčovič 2 g. + 2 as. Miloš Kozák  1 g - Gabo Majerník 4 g. + 1 as., Peťo Slamka 1 g. + 3 as., Martin Susko 2 g., Miloš kozák 2 as.,

5. zápas

 

Žltí - Bordoví  9 : 7

góly : Tomáš Horváth 6 g + 1 as., Martin Krajčřovič 2 g + 1 as., Peter Hutár 1 g + 4 as., Duško Hutár 1 as.,  - Gabo Majerník 3 g + 1 as., Martin Susko 1 g + 2 as., Juraj Henisch 1 g + 1 as., Peťo Slamka 1 as., Rado Lionel Satňka  2 g + 2 as., 

4. zápas

 

Bordoví - Zltí   11 : 5

góly : Rado lionel Staňka 3 g + 4 as., Gabo Majerník 1 g., Martin Susko 2 g + 2 as., Peťo Slamka 2 g. + 2 as., Martin ? 3 g. + 1 as..,  -  Peter Belica 2 góly + 1 as., Duško Hutár 1 gól + 3 as., Milánko Kozák 1 gól, Rišo Laktiš 1 gól + 1 as.,

3.zápas

 

Zltí -  Bordoví  6: 6

góly : Rišo Laktiš 2, Dušan Hutár 2, Martin Krajčovič 1 gól + 1 as., Peter Slnko Hutár 1 gól, Peter belica 1 as., Tomáš Horváth 2 as., - Dodo janíček 1 gól, Gabo majerník 2 góly + 2 as., Rado Lionel Staňka 2 góly, Juraj Henisch 2 as., Martin Susko 2 as., Peťo Slamka 1 gól

2. zápas

 

Bordoví - Žltí 8: 7

góly : Rado lionel Staňka 1 g + 2 as., Peťo Slamka 2 g + 3 as., Gabo Majerník 3 g. + 2 as., Juraj Henisch 1 g. + 1 as., Martin Susko 1 g . - Tomáš Horváth 3 g. + 2 as., Peter Belica 2 g. + 1 as., Peter Slnko Hutár 2 g. + 1 as., Martin Krajčovič 2 as., Duško Hutár 1 as.

1. zápas

 

ŽLTÍ - BORDOVÍ  8 : 3

góly : Tomáš Horváth 2 góly, Rado Lionel Staňka 1 gól + 3 as., Rišo Laktiš 1 gól + 2 as., Duško Hutár 2 góly, Martin Krajčovič 1 gól + 2 as., Peter Hutár 1 gól + 1as., -  Gabo Majerník 2 góly, Juraj Henisch 1 gól , Peťo Slamka 2 as., Rišo 1 as.,