Zápasy

38. zápas

 

Bordoví - Žltí  7 : 6

góly : Dodo Janíček 3 góly + 2 as., Martin Susko 2 góly , Rišo laktiš 2 góly , Peter Belica 4 as.,  - Rado Lionel Staňka 1 gól +n 1 as., Gabo majerník 1 gól, Tomáš Horváth 1 gól + 4 as., Milanko Kozák 1 gól, martin Krajčovič 2 góly

37. zápas

 

Žltí - Bordoví  12: 8

góly : Martin Krajčovič 1 gól + 2 as., Tomáš horváth 3 góly + 2 as., Gabo Majerník 4 góly, Rado Lionel Staňka 2 góly + 2 as., Duško hutár 1 gól + 2 as., Juraj Henisch 1 + 1  - Peťo Slamka 3 góly + 3 as., martin Susko 2 as., Peter Hutár 1 as., Miloško kozák 2 góly , Rišo laktiš 1 gól + 1 as., Juraj Henisch 2 góly + 1 as.,

36. zápas

 

Bordoví - Žltí  8 : 5

góly : Juraj Henisch 1 gól + 3 as., Peter Belica 3 góly + 1 as., Miloš Kozák 1 gól, Peťo Slamka 1 gól + 1 as., Peter Hutár 2 góly + 2 as.,  -  Rado lionel Staňka 2 góly + 2 as., Dušan Hutár 2 góly, Gabo Majerník 1 gól + 1 as., Martin Krajčovič 1 as., 

35. zápas

 

Bordoví - Žltí  7 : 6

góly : Peťo Slamka 1 gól + 2 as., Martin Susko 4 góly + 1 as., Milánko Kozák 1 as., Peter Hutár 1 gól, Peter Belica 1 gól + 2 as. - Tomáš Horváth 2 góly + 2 as., Duško Hutár 2 góly + 1 as., Juraj Henisch 2 góly + 2 as., Martin Krajčovič 1 gól , Rado lionel Staňka 1 as, Gabo Majerník 1 as.,

34. zápas

Žltí - Bordoví  13 : 4

góly : Gabúško Majerník 4 góly + 3 as., Juraj Henisch 3 góly + 2 as., Duško Hutár 2 góly + 2 as., Lionel Staňka 1 gól + 4 as., Martin Krajčovič 3 góly + 2 as., - Milánko Kozák 1 as., Peťo Slamka 2 as., Rišo Laktiš 1 gól , Peter Hutár 1 as., Peter Belica 3 góly

33. zápas

 

Bordoví - Žltí  11: 6

góly : Peťo Slamka 3 góly + 3 as., Peter Hutár 6 gólov + 2 as., Martin Susko 1 gól, Juraj Henisch 1 gól + 6as.,  - Tomáš Horváth 2 góly + 1 as., Duško Hutár 1 gól + 1 as., Martin Krajčovič 3 góly + 1as., Rado Lionel Staňka 3 as., 

32. zápas

 Bordoví - Žltí  9 : 6

góly : Juraj Henisch 1 gól + 5 as., Peťo Slamka 1 gól + 2 as., Peter Hutár 4 góly., Martin Susko 2 góly + 1 as., Rišo Laktiš 1 gól - Gabo MAjerník 4 góly.,Tomáš Horváth 3 as., Martin Krajčovič 1 gól + 2 as., Rado Lionel 1 as., Maroš Ivanič 1 gól

31. zápas

 

Žltí - Bordoví  8 : 7

góly : Tomáš Horváth 2 góly + 3 as., Duško Hutár 1 gól + 1 as., Rado Lionel Staňka 1 gól + 2 as., Gabo Majerník 3 góly, Juraj Henisch 1 gól + 1 as., - Rišo laktiš 1 as., Miloško Kozák 1 as., Peťo Slamka 3 as., Peter Hutár 2 góly + 1 as., Martin Susko 5 gólov + 1 as.

30. zápas

 

Bordoví- Žltí  9 : 9

góly : Juraj Henisch 4 góly + 4 as., Peťo Slamka 2 góly + 2 as., Peter Hutár 2 góly + 1 as., Milánko Kozák 1 gól + 2 as.,  - Tomáš Horváth 2 góly + 2 as., Rado lionel Staňka 1 gól + 1 as., Martin Krajčovič 1 gól + 2 as., Duško Hutár 2 góly + 1 as., Gabúško Majerník 3 góly + 1 as

29. zápas

Žltí - Bordoví 6 : 5

góly : Tomáš Horváth 1 gól + 2 as., Duško Hutár 1 gól + 1 as., Martin Krajčovič 1 gól + 1 as., Gabo Majerník 1 gól , Rado Lionel Staňka 1 gól + 1 as., Rišo Laktiš 1 gól - Peter Hutár 1 as., Peťo Slamka 1 gól + 1 as., Rišo Laktiš 1 gól., Martin Susko 3 góly + 1 as.,

28. zápas

 

 

Žltí - Bordoví  6 : 5

góly : Gabo Majerník 1gól , Rado lionel Staňka 2 góly + 1 as., Martin Krajčovič 2 góly + 1 as., Juraj Henisch 1 gól + 1 as., Tomáš Horváth 2 as-.  Peter Hutár 2 góly + 1 as., Martin Susko 1 as., Milánko Kozák 1 gól , Peťo Slamka 1 as., Gabo Majerník 2 góly + 1 as., 

27. zápas

Bordoví -Žltí   13 : 9

góly :  Milánko Kozák 2 góly + 3 as., Peter Slnko Hutár 3 góly + 2 as., Peťo Vitamín Slamka 5 gólov + 1 as., Martin Susko 3 góly + 4 as., Juraj Henisch 3 as.,  - Juraj Henisch 3 góly + 1 as., RAdo Lionel Staňka 6 as., Gabo Majerník 1 gól., Martin Krajčovič 3 góly + 1 as., Duško Hutár 2 góly

26. zápas

Žltí - Bordoví   9 : 5

góly : Juraj Henisch 2 góly + 1 as., Martin Krajčovič 3 góly + 1 as., Tomáš Horváth 2 góly + 4 as., Duško Hutár 1 as., Matúš Vyskoč 2 góly -  Martin Susko 1 gól , Peťo Slamka 2 góly + 2 as.,Peter Hutár 1 gól + 3 as., MichaL Vyskoč 1 gól

25. zápas

Bordoví - Žltí  9 : 9

góly : Martin Susko 1 gól + 3 as., Peťo Slamka 2 góly + 1 as., Juraj Henisch 4 góly + 2 as., Miloš Kozák 2 góly, Gabo Majerník 1 gól + 1 as.,  - Martin Krajčovič 4 góly + 2 as. Gabo Majerník 1 gól +1 as.,  Tomáš Horváth 1 gól , Duško Hutár 2 góly + 2 as., Rado Lionel Staňka 1 gól + 2 as.

24. zápas

Žltí - Bordoví  9 : 6

góly : Gabo Majerník 4 góly, Juraj Henisch 1 gól +1 as., Tomáš Horváth 3 as., Martin Krajčovič 2 góly + 1 as., Duško Hutár +1 as., RadoLionel Staňka 2 góly + 2 as., - Martin Susko 2 góly + 1 as., Peter Hutár 3 góly + 1 as., Peťo Slamka 2 as., Juraj Henisch 1 gól + 1 as.,

23.zápas

Bordoví - Žltí   10 : 11

góly : Juraj Henisch 7 gólov + 1 as., Peťo Slamka 2 as., Martin Susko 2 góly + 4 as., Dodo Martinek 1 gól + 2 as., Miloško Kozák 1 gól + 1 as. - Gabo Mjerník 2 góly + 2 as., Tomáš Horváth 3 góly + 2 as., Duško Hutár 2 góly + 1 as., Rado lionel Staňka 2 góly + 2 as., Martin Krajčovič 2 góly + 2 as.,

22. zápas

Žltí - Bordoví   6 : 5

góly : Tomáš Horváth 1 gó + 1 as., Rado lionel Staňka 1 gól + 1 1 as., Maroš Ivanič 1 gól + 1 as., Martin Krajčovič 1 gól , Gabo majerník 1 gól + 2 as., Duško Hutár 1 gól,  -  Juraj Henisch 1 gól + 1 as., Peter hutár 1 gól ., Peťo Slamka 3 góly., Dodo Martinek 1 as.,

21.zápas 

Bordoví - Žltí  10 : 8

góly : Dodo Martinek 4 góly, Peťo Slamka 2 góly + 4 as., Peter Hutár 4 as., Martin Susko 2 góly, Miloško Kozák 2 góly., Duško Hutár 1 as.,  - Martin Krajčovič 2 góly + 1 as., Duško Hutár 1 gól , Gabo Majerník 2 góly , Rado Lionel Staňka 2 góly + 1 as., Tomáš Horváth 3 as., Juro Henisch 1 gól + 2 as.,

20. zápas

Žltí - Bordoví 9 : 8

góly : Juraj Henisch 2 góly + 1 as., Martin Krajčovič 1 gól + 2 as., Rado Lionel 2 góly + 1 as., Tomáš Horváth 2 góly + 3 as., Gabo Majerník 3 góly + 3 as., Peťo Slamka 2 góly + 1 as., Peter Hutár 4 as., martin Susko 2 góly, Dodo Martinek 3 góly

19. zápas

Bordoví - Žltí  10 : 8

góly : Peter Hutár 1 gól +3 as., Peťo Slamka 2 as., Miloš Kozák 2 góly, Dodo Martinek 2  góly + 1 as., Martin Susko 2 as., Juraj Henisch 5 góly + 2 as.,  - Tomáš Horváth 1 gól + 3 as., Gabo Majerník 3 góly, Duško Hutár 1 gól + 2 as., Juraj Henisch 2 as., Martin Krajčovič 3 góly

18. zápas

Žltí - Bordoví   16 : 2

góly : Martin Krajčovič 6 gólov + 2 as., Gabo MAjerník 1 gól + 3 as., Duško Hutár 2 góly + 3 as., Tomáš Horváth 2 góly + 4 as., Juraj Henisch 5 gólov + 3 as.,  - MArtin Susko 2 góly , Peťo Slamka 2 as.,

17. zápas

Žltí - Bordoví  6 : 4

góly : Tomáš Horváth 3 góly + 2 as., Gabo Majerník 1 gól + 1 as., Juraj Henisch 1 gól + 1 as., Martin Krajčovič 1 gól  - Dodo Martinek 1 gól + 1 as., Rado Staňka 2 góly + 1 as., Peter Hutár 1 gól + 1 as.,

16. zápas

 

Žltí - Bordoví  12 : 7

góly : Gabo Majerník 5 gólov + 1 as., Martin Krajčovič 4 góly + 1 as., Rado Lionel Staňka 1 gól + 3 as., Juraj Henisch 2 góly + 4 as., Duško Hutár 2 as.,  - Peter Hutár 3 góly + 2 as., Peťo Slamka 2 góly + 1 as., Dodo Martinek 1 gól + 1 as., Martin Susko 1 gól + 3 as.,

15. zápas

Bordoví - Žltí   12 : 1

góly : Peter Hutár 3 góly + 4 as., Peťo Slamka 1 gól + 2 as., Martin Susko 1 gól, Dodo Martinek 4 góly + 4 as., Rišo laktiš 1 gól + 2 as., Milánko Kozák 2 góly - Juraj Henisch 1 gól , Gabo Majerník 1 as.,

14. zápas

Bordoví - Žltí   8 : 9

góly : Dodo Martinek 4 góly + 2 as., Martin Susko 3 góly, Peto Slamka 1 gól + 4 as., Peter Hutár 2 as -  Duško Hutár 2 góly, Maroš Ivanič 2 góly + 1 as., Martin Krajčovič 2 góly + 4 as., Rado Lionel Staňka 1 gól + 1 as., Juraj Henisch 2 góly + 3 as.,

13. zápas

Žltí - Bordoví  9 : 4

góly :Duško Hutár 2 góly, Maroš Ivanič 3 góly + 1 as., Rado Lionel Staňka 1 as., Tomáš Horváth 3 as., MArtin Krajčovič 1 gól, Juraj Henisch 2 as., Gabo MAjerník 3 góly + 2 as.,  -  Dodo Martinek 1 gól 1 as., Peťo Slamka 1 gól + 1 as., Martin Susko 2 góly, Rišo Laktiš 1 as., Miloš Kozák 1 as.,

12. zápas

 

Žltí - Bordoví  16 : 2

góly : Gabo Majerník 4 góly + 1 as., Tomáš Horváth 4 góly + 5 as., Martin Krajčovič 3 góly + 2 as., Rado Staňka 4 góly + 2 as., Duško Hutár 1 gól + 3 as.,  - Peťo Slamka 1 gól, Martin Susko 1 gól, Peter Hutár 2 as., 

11. zápas

 

Bordoví - Žltí  8 : 11

góly : Peter Hutár 1 gól + 3 as., Peťo Slamka 1 gól + 1 as., Martin Susko 1 gól + 1 as., Miloško Kozák 2 as., Dodo Martinek 5 gólov  - Gabo Majerník 4 góly, Duško Hutár 3 góly, Rado Lionel Staňka 5 as., Martin Krajčovič 3 góly + 1 as., Tomáš Horváth 1 gól + 4 as., 

10. zápas

 

Žltí - Bordoví  7 : 9

góly : Gabo Majerník 3 góly, Tomáš Horváth 1 gól + 3 as., Duško Hutár 1 as., Martin Krajčovič 2 góly + 1 as., Rado Staňka 1 gól + 1 as. -  Peťo Slamka 1 gól + 3 as., Peter Hutár 6 gólov, Dodo Martinek 1 gól + 2 as., Martin Susko 1 gól + 1 as., Miloško Kozák 2 as.,

9. zápas

 

Bordoví - Žltí  6 : 5

góly : Peter Hutár 2 góly, Dodo Martinek 2 góly + 1 as., Peťo Slamka 2 góly + 1 as., Rišo Laktiš 1 as., Miloško Kozák 3 as.,  - Duško Hutár 1 gól + 1 as., Gabo Majerník 3 góly, Tomáš Horváth 1 gól, Martin Krajčovič 1 as., Rado Lionel Staňka 1 as., Maroš Ivanič  as.

 
 

8. zápas

 

Žltí - Bordoví  7 : 5

góly : Martin Krajčovič 3 góly + 2 as., Tomáš Horváth 2 góly + 1 as., Rado Staňka 1 g´pl + 1 as., Gabo Majerník 1 gól + 3 as.,  -  Peter Hutár 1 gól + 1 as., Peťo Slamka 3 góly, Dodo Martinek 1 as., Miloš Kozák 1 gól + 1 as., Juraj Henisch 1 as., 

7. zápas

 

Bordoví - Žltí   12 : 5

góly : Dodo Martinek 7 gólov , Miloš Kozák 2 góly + 1 as., Peter Hutár 2 góly + 2 as., Rišo Laktiš 1 gól + 1 as., Peťo Slamka 5 as., Martin Susko 3 as.  -  Gabo Majerník 4 góly, Rado Lionel Staňka 1 gól + 1 as., Martin Krajčovič 2 as., Maroš Ivanič 1 as., 

6. zápas

 

Bordoví  -  Žltí      11 : 10    

góly : Martin Susko 4 góly, Peťo Slamka 1 gól+1 as., Dodo Martinek 3 as., Miloš Kozák 5 gólov, Peter Hutár 1 gól + 5 as. -  Gabo Majerník 1 gól, tomáš Horváth 1 gól + 1 as., Martin Krajčovič 1 g´pl + 1 as., Rado Staňka 6 gólov + 1 as., Majo Kubík 1 gól + 1 as

5. zápas

 

Žltí - Bordoví  9 : 8

góly : Gabo Majerník 7 gólov , Juraj Henisch 1 gól+  2 as., Duško Hutár 1 as., Tomáš Horváth 1 as., Martin Krajčovič 1 gól, Lionel Staňka 1 as.,  - Martin Susko 2 góly + 1 as., Dodo Martinek 2 góly + 1 as., Peťo Slamka 1 gól + 2 as., Peter Hutár 1 gól + 2 as., Rišo Laktiš 1 gól + 2 as., Miloško Kozák 1 gól

4. zápas

 

Žltí - Bordoví 8 : 10

góly : Tomáš Horváth 1 gól + 1 as., Martin Krajčovič 4 góly + 2 as., Rado Staňka 1 as. Gabo Majerník 1 gól, Juraj Henisch 1 gól + 1 as., - Martin Susko 2 góly + 1 as., Rišo Laktiš 3 góly, Peťo Slamka 1 gól + 1 as., Dodo Martinek 1 gól + 6 as., Peter Hutár 2 góly, Miloš Kozák 1 gól

3.zápas

Bordoví - Žltí    10 : 9

góly :Dodo Martinek 5 gólov + 2 as.,Miloš Kozák 1gól + 1 as.,Martin Susko 3 góly+1 as., Peťo Slamka 5 as., Peter Hutár 1 gól+ +as.,  -  Martin Krajčovič 2 góly + 5 as., Tomáš Horváth 3 góly + 2 as., Gabo majerník 2 góly, Duško Hutár 2 góly + 1 as.,

2. zápas

 

Bordoví - Žltí      14 : 5

Dodo Martinek 3 góly+ 2 as., Peto Slamka 2 góly+ 6 as.,Martim Susko 2 góly + 3 as., Peter Hutár 6 gólov  -  Martin Krajčovič 1 as., Gabo Majerník 3 góly, Tomáš Horváth 1 as., Lionel Staňka 2 as., Juraj Henisch 1 gól + 1 as., Duško Hutár 1 gól

1.zápas

Boroví - Žltí   12 : 4

góly : Dodo Martinek 3 góly + 2 as., Martun Susko 1 gól + 3 as., Tomáš Horváth 2 góly+ 1 as.,Rišo Laktiš 2 góly, Peťo Slamka 3 góly + 1 as., Peter hutár 1 gól+ 4 as., -  Gabo Majerník 3 góly + 1 as., Juraj Henisch 1 gól + 1 as., Miloš Kozák 1 as., Rado Staňka 1 as.

Poradie strelcov

Strelci

09.01.2012 15:42

1.Gabo Majerník   88 gólov

2.Martin Krajčovič 69 gólov

3.Peter Hutár        59 gólov

    Juraj Henisch    59 gólov

4.Martin Susko    56 gólov

5.Dodo Martinek   50 gólov

6.Peťo Slamka    49 gólov

7.Tomáš Horváth  44 gólov

8.Rado Staňka    38 gólov

9.Duško Hutár     35 gólov

10.Miloš Kozák   28 gólov

11.Rišo Laktiš     13 gólov  

12.Maroš Ivanič     6 gólov

13.Peter Belica    7 góly

14.Majo Kubík      2 góly 

15.Matúš Vyskoč 2 góly

16.Michal Vyskoč 1 gól

17. Dodo Janíček 3 góly

                                                                                                                                                            

 

 

    

Počet odohratých zápasov

Odohraté zápasy

09.01.2012 15:39
Peter Hutár 35, Tomáš Horváth 34, Dodo Martinek 23 , Martin Susko 34, Gabo Majerník 35, Miloš Kozák 33, Juraj Henisch 30, Martin Krajčovič 36, Peter Slamka 38, Rišo Laktiš 15, Maroš Ivanič 9, Rado Lionel Staňka 37, Duško Hutár 34,Peter Belica 4   Sedeli na lavičke - Duško, Martin Susko...

PRODUKTIVITA

Góly + asistencie

09.01.2012 15:42

                           G  A

1.Juraj Henisch  59 - 63  122 b

2.Peťo Slamka  49 - 71   120 b.

3.Gabo Majerník 88 - 29 117 b.

4.martin Krajčovič 69 - 47 119 b.

5.Peter Hutár     59 - 56   115 b.

   Tomáš Horváth 44 - 71  115 b.

6.Rado Staňka  38 - 57   95 b.

7.Martin Susko    56 - 38  94 b.

8Dodo Martinek   50 - 33  83 b

9.Duško Hutár      35 - 29  64 b.

10Miloš Kozák     26 - 23  49 b.

11.Rišo Laktiš      15 -9   24 b.

12. Peter belica    7  -  7  14 b.

13.Maroš Ivanič   7 - 5  12 b.